A Libraría da Fundación

Colección Novoneyra

Obra, estudos e outra bibliografía de Uxío Novoneyra, xunto cos máis recentes traballos de tradución.

Valumbo

Artefactos poéticos e literarios innovadores ou de difícil edición no sistema actual.
Neles reatopámonos coa imaxe, a acción, a memoria e a palabra.

Courel

A nosa selección