Política de cookies

A presente Política de Cookies pretende proporcionar a información necesaria para que calquera persoa usuaria do sitio web poda decidir se desexa permitir a instalación das cookies utilizadas polo sitio web e como xestionalas. Para elo, proporcionamos unha serie de nocións básicas que consideramos esencial (que son as cookies do sitio web, para que poden servir, ou como configuralas e borralas) para calquera persoa usuaria de internet, facilitamos a identificación das nosas cookies.

A información sobre a Política de cookies do sitio web proporciónase a través de dúas capas: a primeira, un “aviso” ao pé da páxina do sitio web, no que se advirte da instalación de cookies non exentas -describindo a súa finalidade- no caso de proseguir a navegación sen modificar a configuración do navegador o sitio web proporciona un enlace á presente Política para que a persoa usuaria poida coñecer con máis detalle o seu contido, sendo esta a segunda capa de información.

A nosa Política de cookies é pública, permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web, denominado “Cookies”, ao que poden acceder as persoas usuarias para manterse informadas en todo momento. Esta Política de Cookies pode actualizarse en calquera momento, como consecuencia dun cambio normativo ou como consecuencia de calquera cambio na configuración das cookies utilizadas. O sitio web pode utilizar cookies e outras tecnoloxías similares, para almacenar ou recuperar información dos equipos terminais da persoa usuaria e dos seus sitios web (en adiante, denominadas conxuntamente “Cookies”).

As cookies son arquivos ou programas informáticos, enviados a un navegador por medio dun servidor web, que almacenan información no equipo da persoa usuaria, ao acceder ou navegar por un sitio web e permiten que se acceda a esta trala súa instalación. Noutras palabras, son elementos de información que un sitio web instala no seu dispositivo cando o visita. Estes dispositivos poden conter información sobre os hábitos de navegación da persoa usuaria ou do equipo no que se instalan, ou incluso poden utilizarse para recoñecer á persoa usuaria.

TIPOS DE COOKIES

Existen diversos tipos de cookies en función da finalidade para a que se utilizan. O sitio web utiliza os siguintes tipos de cookies:

  1. Técnicas: Son aquelas que permiten á persoa usuaria a navegación a través da páxina web e a utilización das diferentes opcións ou servizos que existen nesta.
  2. Sociais: Son aquelas que os provedores de servizos de redes sociais poden instalar cando a persoa usuaria selecciona compartir un determinado contido do noso sitio web na rede social que operan. As condicións destes servizos poden consultarse nas seguintes direccións: Facebook, Twitter, Google Plus/el sitio webouTube, Instragram e Linkedin.

Do mesmo modo, segundo quen sexa a entidade que xestione o equipo ou dominio desde onde se envían as cookies ou trate os datos que se obteñan, pode distinguirse entre cookies propias ou cookies de Terceiros. En atención a esta clasificación utilízanse as seguintes cookies:

  1. Propias: Son aquelas que se instalan ou xestionan directamente polo sitio web.

    • Nome: _ga
     Finalidade: Personalización
     Descrición: Gardar o idioma seleccionado pola persoa visitante
     Duración: 2 anos.
    • Nome: mailviewsplitterv
     Finalidade: Técnica
     Descrición: Utilízase no envío do formualrio de contacto
     Duración: 5 meses
    • Nome: prefviewsplitter
     Finalidade: Técnica
     Descrición: Utilízase no envío do formualrio de contacto
     Duración: 1 ano

  2.  Terceiros: Son aquelas que se instalan por entidades alleas ao sitio web, ou que aínda instaladas dende un equipo ou dominio xestionado polo sitio web a información é xestionada por terceiros. O sitio web non utiliza esta tipoloxia de cookies.
CONFIGURAR COOKIES

O sitio web unicamente utiliza cookies propias con finalidade técnica, isto é, aquelas que permiten á persoa usuaria a navegación a través do sitio web ou a utilización das diferentes opcións ou servizos que existen. Este tipo de cookies non poden configurarse pola persoa usuaria xa que se instalan en todo caso, posto que son necesarias para o funcionamento do sitio web.

Se a persoa usuaria desexa revocar o consentimento prestado, pode: eliminar as cookies instaladas ou modificar as súas preferencias sobre a aceptación de cookies a través das opcións do seu navegador. Para evitar que se instalen no futuro deberá activar as opcións de Navegación Privada o “Do-Not-Track” previstas no seu navegador, é dicir, bloquear ou desactivar a instalación de cookies.

A persoa usuaria debe ter en conta que algunhas características dos contidos do sitio web só están dispoñibles se se permite a instalación de cookies no navegador. Se decide non aceptar ou bloquear determinadas cookies, en función da súa finalidade, pode que isto afecte, total ou parcialmente, ao funcionamento normal do sitio web ou que impida o acceso a algúnds servizos do mesmo.

Para permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas nun equipo ou dispositivo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no mesmo, deben seguirse as instrucións proporcionadas polo propio navegador.

Se se utiliza calquera outro navegador, ou os enlaces proporcionados non conteñen a información desexada, é posible localizar como xestionar as cookies que se instalan nun equipo accedendo ao menú “Opcións” ou “Configuración” –ou equivalente- do navegador, ou ben consultando a sección de “Axuda” ou “Soporte” do propio navegador. Hai navegadores que permiten configurar regas específicas –excepcións- para administrar as cookies por sitio web, de forma que poden inhabilitarse as cookies de tódolos sitios salvo de aqueles nos que se confíe. Recorde que debe configurar as súas preferencias en tódolos dispositivos que utilice para navegar por internet.

PROTECCIÓN DE DATOS

Se ben a maioría das cookies son anónimas ou non permiten deducir nin obter a identidade da persoa usuaria, algúns dos códigos que poden incluír serven para singularizar ou individualizar ao navegador do dispositivo utilizado para visitar o sitio web, por tanto, nestes casos pode resultar de aplicación a normativa sobre protección de datos persoais. Por todo elo, comunícase de que a información obtida a través de estas cookies será incorporada aos tratamentos do sitio web coas finalidades e prazos indicados na presente Política ou na Política de Privacidad do sitio web. A base xurídica que lexitima estes tratamentos é o consentimento da persoa usuaria, prestado con ocasión da súa navegación polo sitio web e de conformidade co sistema de opt-in descrito no apartado anterior “Configurar Cookies”, onde a persoa usuaria pode configurar o uso de cookies mediante os mecanismos indicados no mesmo.

En relación con estas Cookies non serán aplicables os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ou portabilidade recoñecidos na normativa de protección de datos, salvo que a persoa usuaria sexa quen de achegar información adicional que permita vencellar a súa identidade coas cookies, dado que os códigos utilizados non permiten por si mesmos a identificación da persoa usuaria. Pode obterse máis información consultando a Política de Privacidade do sitio web.