Residencias
«Ámeto Mítico»

Residencias
literarias
no Camiño
de Santiago

Caligrama de Uxío Novoneyra

Aberta convocatoria III Residencias poéticas «Ámeto Mítico» no Camiño de Santiago

 • A Fundación Uxío Novoneyra abre a terceira convocatoria de residencias poéticas itinerantes no Camiño de Santiago, proxecto que forma parte da programación «O teu Xacobeo» impulsada pola Xunta de Galicia e Europa Creativa 
 • Buscamos poetas interesados/as en facer o Camiño de Santiago e escribir sobre a peregrinación xacobea

A residencia «Ameto Mítico» ten como obxectivo actualizar o legado da poesía trobadoresca galego-portuguesa caracterizada polo influxo da lírica provenzal e doutras influencias que, coma a poesía sufí, chegaron a terras de Galicia polos camiños de peregrinación xacobea.

Queremos reactivar esta tradición inmaterial e acompañar a poetas interesadas/os na experiencia da peregrinación co obxectivo de divulgar o Camiño de Santiago como espazo mítico sobre o que escribir poesía na actualidade.

Tomando como inspiración as rutas descritas no libro Arrodeos de Desvíos do Camiño de Santiago, último poemario de Uxío Novoneyra —quen foi tamén recoñecido actualizador da poesía trobadoresca— propoñemos media ducia (6) de residencias de escrita e peregrinación poética pola ruta xacobea en territorio galego.

Esta segunda convocatoria enmárcase no programa «O teu Xacobeo» da Xunta de Galicia e forma parte tamén do proxecto Europa Creativa «BE(P)ART Grow With Arts» buscando achegar a creación literaria ás xeracións máis novas a través dunha metodoloxía participativa e de traballo en rede.

Cando?

242422189_700693344659244_4347668662605983722_n

As residencias desenvolveránse do 16 de setembro ao 2 de outubro de 2022 co seguinte calendario:

 • 16/09/2022 – Chegada das/os poetas ao Aeroporto de Lavacolla/Estación Intermodal de Santiago de Compostela, 
 • 17/09/2022 – Xornada de planificación coa organización na sede da Fundación Uxío Novoneyra (O Courel).
 • 18/09/2022– 25/09/2022: Peregrinación polo Camiño Francés entre Vilafranca do Bierzo e Santiago de Compostela.
 • 26 /09/2022: Desprazamento Santiago-Courel.
 • 27/09/2022-30/09/2022: Lecturas e obradoiros de poesía en 8 centros de ensino de municipios do Camiño Francés.
 • 01/10/2022: Lectura de poesía xacobea na Fundación Uxío Novoneyra (O Courel)
 • 02/10/2022: Retorno desde Santiago de Compostela.

A Fundación farase cargo dos gastos da hospitalidade: transporte, documentación, aloxamento e manutención das/os poetas durante o período das residencias.

Como participar?

As/os poetas interesadas/os en participar deberán enviar ao correo electrónico ametomitico@uxionovoneyra.com antes do 30 de xullo:

 • Carta de interese.
 • Currículo actualizado.
 • Datos de contacto
 • Fotocopia do documento de identidade/pasaporte.
 • Unha mostra mínima da súa poesía publicada (100 versos).

Unha comisión formada por 3 patronas/os e/ou colaboradores/as da Fundación Uxío Novoneyra fallará o 10 de agosto os nomes das/os elixidas/os.

A lista de poetas seleccionados publicarase  nas redes sociais da Fundación e nesta páxina web. A Fundación porase en contacto cos/as elixidos para comunicarlles a súa participación nas IIl residencias «Ámeto Mítico» no Camiño de Santiago.

Nesta edición as residencias itinerantes «Ámeto Mítico» está enmarcadas no proxecto BE(p)ART – GROW WITH ARTS, unha iniciativa financiada con cargo ao programa Europa Creativa da Comisión Europea.

O obxectivo de BE(p)ART é achegar a creación literaria á poboación máis nova e crear novos públicos desde unha metodoloxía participativa e de traballo en rede.

MAIS INFORMACIÓN

ametomitico@uxionovoneyra.com

+34 982 155 059 // +34 651 184 408

Vai poema tras poema
cal se soñan ou se nembran
unha i outra voltas as terras.
Unha i outra a mesma xeira.

Uxío Novoneyra, Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas