A Fundación Uxío Novoneyra é un ente estatal de interese cultural constituído no ano 2011 que persegue os seguintes obxectivos:

  • A conservación e difusión do legado do poeta Uxío Novoneyra así como da súa obra e as obras da súa colección privada.
  • A promoción de actividades de estudo e investigación nos eidos da literatura, especialmente na poesía, a lingua, as artes, en especial as visuais e escénicas; e os estudos históricos e políticos.
  • A defensa do medio ambiente, especialmente o relacionado coa súa obra, no eido territorial das súas actividades.
  • A dinamización e promoción sociocultural da súa zona de referencia.
  • A potenciación e a difusión da cultura e a realidade sociocultural de Galicia no exterior e a colaboración con entes público-privados de fins semellantes.

Como casa de poesía, a Fundación Uxío Novoneyra apoia proxectos singulares como as residencias itinerantes de poesía no Camiño de Santiago “Ámeto Mítico”. Entre as súas actividades destaca o proxecto Ith, unha plataforma virtual de microfinanciamento colectivo para proxectos literarios que apoia unha comunidade libre e aberta de lectores. A fundación programa cada mes de agosto o Festival dos Eidos cunha ampla programación de actividades de poesía, música, cine, danza, rutas biolóxicas, entre outras.

A recuperación e rehabilitación da casa natal de Uxío Novoneyra é un obxectivo fundamental da institución que concibe a súa sede fundacional coma centro de activación da memoria do lugar a través da poesía. Os seus espazos en proceso de recuperación acollen un arquivo documental, zonas expositivas e unha horta visitable.

A constitución do Padroado da Fundación Uxío Novoneyra é a seguinte:

  • Elba Rey Martínez, Presidenta.
  • Uxío Novo Rey, Responsable de Xestión

Vogais: Ana-Gloria Rey Martínez, Branca Novo Rey, Arturo Novo Rey, Xose-Manuel Beiras Torrado, Xose Lois García, José-Luis Cochón Touriño, Antón-Manuel Patiño Pérez, Federico García-Cabezón García, Anxo Pastor González, Francisco-Javier Paz Garza, o Concello de Folgoso de Courel, «A Real Academia Galega»; «A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega»; «A Asociación Ecoloxico Cultural Sos Courel»; «Rei Zentolo, S.L.», e «A Universidade de A Coruña».