ONDE só queda alguén pra aguantar dos nomes
poño eu a ampla fronda
a redroma dun castiñeiro
e sentada á súa sombra xunta a longa estirpe do último labrego.
Slide DIN os soños e os paxaros
a morte non é certo!
1959
TERRAS outas e solas!
Serras longas mouras!
Eu son esta coor de soidá...

Visitas a la
Casa-Museo
Novoneyra

A casa de pedra e cal vella
-solaina e ventanas prá serra-
feita fai cen anos á miña maneira!

Outo bosco calado!

Fontiñas do corzo!

Carrozos picafondo!Non hai outro templo máis vasto

nin outro credo

que este silencio...

Trabajamos en red