Residencias
«Ámeto Mítico»

Residencias literarias en el Camino de Santiago

A Fundación Uxío Novoneyra desenvolve de xeito anual a convocatoria de residencias poéticas itinerantes no Camiño de Santiago  «Ámeto Mítico», un  proxecto que forma parte da programación «O teu Xacobeo» impulsada pola Xunta de Galicia.   

O noso proxecto de residencias «Ámeto Mítico» ten como obxectivo actualizar e dialogar co legado da poesía trobadoresca galego-portuguesa caracterizada polo influxo da lírica provenzal e doutras influencias que coma a poesía sufí chegaron a terras de Galicia polos camiños de peregrinación xacobea. Recuperar o ámeto mítico que imaxinou Novoneyra na súa obra do mesmo título é a finalidade destas residencias internacionais de escrita que desexan reactivar a temática xacobea para a poesía actual e convidar ao recoñecemento entre as/os mozas/os do Primeiro Itinerario Cultural Europeo.

Tomando como inspiración as  rutas descritas no libro Arrodeos de Desvíos do Camiño de Santiago, último poemario de Uxío Novoneyra —quen foi tamén recoñecido actualizador da poesía trobadoresca—  queremos reactivar este legado  e acompañar a poetas interesadas/os na experiencia da peregrinación co obxectivo de divulgar o Camiño de Santiago como espazo mítico sobre o que continuar a escribir poesía.

«Ámeto Mítico»
2021

residencias

Logo de varios aprazamentos aos que nos vimos obrigados pola situación derivada da COVID-19 en 2021 retomamos o Camiño a Compostela do 16 ao 30 de setembro de 2021.

Pechado xa o prazo de inscricións e logo da valroación das candidaturas recibidas  as/os poetas seleccionados nesta segunda edición son:

  • Arancha Nogueira
  • Luís López Alonso
  • Laura Casielles
  • Pilar Astray
  • Adam Wyeth
  • Agnes Marton

Durante 15 días as participantes peregrinarán entre O Cebreiro e Santiago de Compostela dedicadas a desenvolver composicións de temática xacobea que máis tarde compartirán con alumnos de seis centros educativos. O programa desenvolveráse co seguinte calendario:

  • 16/09/2021 – Chegada das/os poetas ao aeroporto de Lavacolla/estación de tren de Santiago de Compostela e traslado ao lugar do Cebreiro.
  • 17/09/2021 – 21/09/2021: Peregrinación polo Camiño Francés entre o Cebreiro e Santiago de Compostela.
  • 22/09/2021 – 29/09/2021: Lecturas e obradoiros de poesía en 6 centros de ensino de municipios do Camiño Francés e na Fundación Uxío Novoneyra.
  • 30/09/2021: Retorno desde Santiago de Compostela.

A Fundación farase cargo dos gastos da hospitalidade: transporte, aloxamento e manutención das/os poetas durante o período das residencias.

Nesta edición as residencias itinerantes «Ámeto Mítico» está enmarcadas no proxecto BE(p)ART – GROW WITH ARTS, unha iniciativa financiada con cargo ao programa Europa Creativa da Comisión Europea.

O obxectivo de BE(p)ART é achegar a creación literaria á poboación máis nova e crear novos públicos desde unha metodoloxía participativa e de traballo en rede.

MAIS INFORMACIÓN

ametomitico@uxionovoneyra.com

+34 982 155 059 // +34 651 184 408

Vai poema tras poema
cal se soñan ou se nembran
unha i outra voltas as terras.
Unha i outra a mesma xeira.

Uxío Novoneyra, Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas