Proxectos europeos

Na Fundación Uxío Novoneyra desenvolvemos un traballo continuo de achega de fondos a través de programas europeos, internacionalizando a nosa actividade e establecendo conexións por todo o continente desde o principio da colaboración e a aprendizaxe mutua. Nestes anos tecemos unha importante rede de alianzas estratéxicas que, xunto coa  experiencia acumulada en xestión de proxectos comunitarios, son determinantes para avanzar nas nosas liñas de traballo estratéxicas.

A nómina de proxectos participados, en constante crecemento, sitúanos como a fundación cultural máis internacionalizada de Galicia. Lideramos e/ou participamos en iniciativas en primeira persoa, pero tamén actuamos como divulgadores e facilitadores das oportunidades e recursos dispoñibles en toda a Unión, entendéndoos como unha fonte inestimable de recursos para contribuír ao desenvolvemento sostible da Cultura e o territorio. 

Internacionalización e mobilidade cultural

Acompañamos as persoas e entidades na internacionalización da Cultura, dando soporte a liñas europeas de axuda á mobilidade.

Histórico de proxectos

HORIZON 2020
SC6-TRANSFORMATIONS-2020

Promotion of rural museums and heritage sites in vicinity of European pilgrimage routes.

Rurallure.eu

ERASMUS + KA227 Asociacións multilaterais para a Creatividade

N°2020-1-FR01-KA227-ADU-095589

“Bookpower” online and live: an European training programme for women’s empowerment to face COVID crisis leveraging books and cognitive sciences.

ERASMUS + KA227 Asociacións multilaterais para a Creatividade
2020-1-ES01-KA227-ADU-094976

Paisaxes que conectan. Especialización intelixente na xestión creativa do patrimonio e paisaxe rural sostibles.

Creahlands.org

ERASMUS+ KA201 Asociacións Estratéxicas en Ensino Escolar 
2020-1-PL01-KA201-081578

Science for Earth.

Eramus+ KA2

Anti-Bullying Movement Series (ABMS) is a European cooperation project featuring 7 adult-education workshops promoting skills sharing amongst diverse experts.

The goal is to increase the skills and competences of adult artists, educators, coaches, and cultural operators that serve youth-at-risk to use arts and culture (and particularly dance) as means for disrupting bullying.

antibullyingmovementseries.eu

ERASMUS+ KA2 Vocational Education and Training Project

2020-1-RO01-KA202-080188

United for those in Needs: Learn, Open, Care, Keep – the Museum Mediator as Diversity Integrator.

UNLOCK Online Platform

Creative Europe

BE (P)ART. GROW WITH ARTS! Is a European Cultural Project that aspires to bring young people and artist and their works closer together.

The aim of the project is to support the European literary sector and its cultural agents (emerging writers, festivals, publishers, etc.) to reach young audiences by providing them with a new methodology based on a participatory approach, international and European networking, new career opportunities, exchange, and knowledge.

Bepartnow.eu

ERASMUS+
 
Capacity Building through Oral Tradition and intangible cultural heritage.
 
ERASMUS+ KA2

Integration of Museums into School Education

https://www.museschools.eu/
ERASMUS+ KA202.27 Asociacións para a creatividade

Build project from non-formal training on construction and refurbishment on rural heritage. ECCE Building Certificate in Sustainable construction

ERASMUS+ KA201

European Community for Inclusive Culture (ECIC).

Máis información

Creative Europe

Socially Inclusive Literature Operations.

Máis información

ERASMUS+ KA204 Asociacións Estratéxicas en Educación de Persoas Adultas

2014-1-FR01-KA204-002399

European network of literary festivals bringing new learning opportunities to isolated communities.

Litfests.eu