Cookies Policy

A presente Política de Cookies pretende proporcionar a información necesaria para que calquera persoa usuaria do sitio web poda decidir se desexa permitir a instalación das cookies utilizadas polo sitio web e como xestionalas. Para elo, proporcionamos unha serie de nocións básicas que consideramos esencial (que son as cookies do sitio web, para que poden servir, ou como configuralas e borralas) para calquera persoa usuaria de internet, facilitamos a identificación das nosas cookies.

A información sobre a Política de cookies do sitio web proporciónase a través de dúas capas: a primeira, un “aviso” ao pé da páxina do sitio web, no que se advirte da instalación de cookies non exentas -describindo a súa finalidade- no caso de proseguir a navegación sen modificar a configuración do navegador o sitio web proporciona un enlace á presente Política para que a persoa usuaria poida coñecer con máis detalle o seu contido, sendo esta a segunda capa de información.

A nosa Política de cookies é pública, permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web, denominado “Cookies”, ao que poden acceder as persoas usuarias para manterse informadas en todo momento. Esta Política de Cookies pode actualizarse en calquera momento, como consecuencia dun cambio normativo ou como consecuencia de calquera cambio na configuración das cookies utilizadas. O sitio web pode utilizar cookies e outras tecnoloxías similares, para almacenar ou recuperar información dos equipos terminais da persoa usuaria e dos seus sitios web (en adiante, denominadas conxuntamente “Cookies”).

As cookies son arquivos ou programas informáticos, enviados a un navegador por medio dun servidor web, que almacenan información no equipo da persoa usuaria, ao acceder ou navegar por un sitio web e permiten que se acceda a esta trala súa instalación. Noutras palabras, son elementos de información que un sitio web instala no seu dispositivo cando o visita. Estes dispositivos poden conter información sobre os hábitos de navegación da persoa usuaria ou do equipo no que se instalan, ou incluso poden utilizarse para recoñecer á persoa usuaria.

TYPES OF COOKIES
There are various types of cookies depending on their intended purpose. The website uses the following types of cookies:
  1. Technical: These cookies allow the user to navigate through the website and use the different options or services available on it.
  2. Social: These are cookies that social media service providers can install when the user selects to share certain content from our website on the social network they operate. The terms of these services can be found at the following addresses: Facebook, Twitter, Google Plus/YouTube, Instagram, and LinkedIn.

Additionally, depending on who manages the equipment or domain from which the cookies are sent and processes the data obtained, a distinction can be made between first-party cookies and third-party cookies. Based on this classification, the following cookies are used:

First-party cookies: These are installed or managed directly by the website.

Name: _ga

Purpose: Personalization

Description: Stores the language selected by the visitor
Duration: 2 years.

Name: mailviewsplitterv
Purpose: Technical
Description: Used in sending the contact form
Duration: 5 months

Name: prefviewsplitter
Purpose: Technical
Description: Used in sending the contact form
Duration: 1 year

Third-party cookies: These are installed by entities outside the website, or even though they are installed from equipment or a domain managed by the website, the information is managed by third parties. The website does not use this type of cookie.

CONFIGURE COOKIES

The website only uses its own cookies for technical purposes, which enable users to navigate the website and utilize its different options or services. These cookies cannot be configured by the user as they are essential for the functioning of the website.

If users wish to revoke their consent, they can delete installed cookies or modify their preferences regarding cookie acceptance through their browser settings. To prevent future installations, users should activate Private Browsing or “Do-Not-Track” options in their browser, which block or disable cookie installation.

Users should note that certain features of the website’s content may only be accessible if cookies are allowed in the browser. Choosing not to accept or block certain cookies may partially or completely affect the normal functioning of the website or prevent access to some of its services.

To allow, block, or delete installed cookies on a device, users should follow the instructions provided by their browser. If using a different browser or if the provided links do not contain the desired information, users can locate how to manage cookies installed on a device by accessing the “Options” or “Settings” menu – or equivalent – of the browser. Alternatively, they can consult the “Help” or “Support” section of the browser. Some browsers allow specific rules – exceptions – to be configured to manage cookies per website, enabling users to disable cookies for all sites except those deemed trusted. Remember to configure preferences on all devices used for internet browsing.

Data protection

While most cookies are anonymous or do not allow the deduction or obtaining of the user’s identity, some of the codes they may include serve to singularize or individualize the browser of the device used to visit the website. Therefore, in these cases, data protection regulations may apply. Consequently, it is communicated that the information obtained through these cookies will be incorporated into the website’s data processing activities, for the purposes and periods indicated in this Policy or in the Privacy Policy of the website. The legal basis legitimizing these processes is the user’s consent, given during their navigation on the website and in accordance with the opt-in system described in the previous section “Configure Cookies,” where the user can manage the use of cookies through the mechanisms indicated therein.

Regarding these cookies, the rights of access, rectification, erasure, opposition, restriction, or portability recognized in data protection regulations will not apply, unless the user can provide additional information that allows linking their identity with the cookies, given that the codes used do not allow the identification of the user by themselves. More information can be obtained by consulting the Privacy Policy of the website.