A MIÑA CESTA
foto16

O PADROADO

Elba Rey Martínez

Responsable de Xestión

Uxío Novo Rey

Presidenta

Vogais

Ana-Gloria Rey Martínez
Branca Novo Rey
Arturo Novo Rey
Xosé Manuel Beiras Torrado
Xosé Lois García
José-Luis Cochón Touriño
Antón-Manuel Patiño Pérez
Federico García-Cabezón García
Anxo Pastor González
Francisco-Javier Paz Garza
Concello de Folgoso de Courel
Real Academia Galega
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
A Asociación Ecoloxico Cultural Sos Courel
Rei Zentolo, S.L.
Universidade de A Coruña