Categorías
Novas

A Fundación Uxío Novoneyra pasa a formar parte da NEMO

O pasado 1 de abril, a Fundación resultou escollida entre 33 candidaturas que optaban a formar parte da Rede Europea de Organizacións de Museos, NEMO, xunto con outras catro entidades de Italia, Montenegro, Hungría e Bulgaria.

A Rede Europea de Organizacións de Museo (NEMO) foi fundada en 1992 como unha agrupación independente de museos nacionais que representan a cmunidade de museos dos estados membro do Consello de Europa. Por xunto, a NEMO agrupa máis de 30.000 museos de toda Europa.

O Padroado da FUN expresa a súa satisfacción por este logro que certifica a validez da estratexia de internacionalización levada a cabo nos últimos anos, o que vai permitir afondar no traballo en rede con outras entidades europeas comprometidas na xestión, difusión e conservación do patrimonio cultural a través dos museos.

Máis en concreto, a adhesión facilitará o acceso gratuíto da FUN a todos os beneficios asociados á NEMO, como son o intercambio de coñecemento en materias como a xestión cultural, a organización de eventos, o mecenado e financiamento, a comunicación e o márketing culturais, ademais da cooperación e a internacionalización.

O Padroado da Fundación considera relevante, así mesmo, a adhesión a esta rede internacional dunha entidade comprometida na defensa e promoción da cultura creada nunha lingua minoritaria, como é o caso do galego, e celebra este paso adiante na defensa e recoñecemento da mesma, tal e como se establece nos principios asumidos polos estados membros da UE na Carta Europea das Linguas Minoritarias.