Visítanos

As visitas á Casa-Museo Uxío Novoneyra realízanse sempre con guía. Permiten coñecer os espazos nos que o poeta imaxinou e traballou na súa obra, así como a súa biblioteca personal e a colección de arte familiar.

A visita ten unha duración de aproximadamente hora e media e realízase só con grupos reducidos, polo que é preciso realizar reserva previa.

Cómo chegar

Parada, 1 –  Folgoso do Courel

Ver mapa

Desde Quiroga: LU-651 Seoane / Folgoso Desvío « Devesa da Rogueira».

Desde Pedrafita: (saída 432 desde a A6) LU-633 LU-651 O Caurel / Quiroga

Horarios

De xoves a domingo (tamén festivos): 16:00- 20:00 h

A Fundación permanece pechada nas festas de Nadal e Aninovo.

Información práctica

 • Normal –  3 €
 • Reducida – 2 €  (pensionistas, estudantes e docentes, menores de 16 anos)

Co fin de protexer o patrimonio literario que se conserva e expón na Fundación Uxío Novoneyra e de crear o clima necesario para gozar da visita, non está permitido:

 • Comer, beber ou fumar nas salas e na horta.
 • Tocar os obxectos nin as obras de arte.
 • Correr polos corredores e as salas da Casa-Museo.
 • Introducir bolsos, mochilas ou vultos maiores de 40x40cm.
 • Introducir ou calzar paraugas, paus de selfie, sinalizadores, equipo de sendeirismo ou obxectos punzantes.
 • Vender fotografías ou vídeos realizados na Casa-Museo sen o permiso da Fundación.
 • Usar punteiro láser nas salas.
 • A entrada de animais, salvo cans guía.

Por mor da situación excepcional de pandemia, desde a Fundación debemos establecer unha serie de normas que é preciso cumprir polo ben común:

 • Non acceda se presenta síntomas (febre, tose ou dificultade para respirar).
 • É obrigatorio o uso de máscara en todo o recinto.
 • Manteña a distancia interpersoal de seguridade de 2m en todo momento.
 • Evite tocar superficies e obxectos se non é preciso.
 • Empregue os dispensadores de xel dispoñibles para desinfectar as mans con frecuencia.
 • Non quite a máscara e coloque panos refugables diante ao tusir ou esbirrar.
 • Empregue as papeleiras dispostas pola Fundación para desfacerse de panos e outros obxectos.
Grazas por axudarnos a protexer o noso patrimonio literario e a saúde de todas e todos.

Reservar a visita

As reservas deben realizarse cun mínimo de  24 horas de antelación, no teléfono, no correo electrónico info@uxionovoneyra.com ou empregando este formulario.