A Fundación Uxío Novoneyra convida a participar no nacemento do Arquivo da Memoria das Mulleres do Courel

O proxecto que forma parte da iniciativa Laboratorios Ciudadanos Distribuidos do MediaLab Prado O obxectivo deste laboratorio é a elaboración de documentos fundacionais nos que mulleres courelás entrevisten ás súas veciñas sobre a vida cotián. Interésanos coñecer a memoria das mulleres nos espazos público e privado. Queremos que nos transmitan...