skip to Main Content

A Fundación foi constituida no ano 2011 cos seguintes obxectivos:

  • A conservación e difusión do legado do poeta Uxío Novoneyra, así como da súa obra e as obras da súa colección privada.
  • A promoción de actividades de estudo e investigación nos eidos da literatura, especialmente nos da poesía; a língua, as artes, en especial as pictóricas e escénicas; e os estudos históricos e políticos.
  • A defensa do medio ambiente, en especial o relacionado coa súa obra, no eido territorial das súas actividades.
  • A dinamización e promoción sociocultural da súa zona de referencia.
  • A potenciación e a difusión da cultura e a realidade sociocultural de Galicia no Exterior e a colaboración con entes público-privados estatales de fins semellantes.

Esta é a constitución do Patronato:

Vogáis:

Doña Ana-Gloria Rey Martínez, doña Branca-Petra Novo Rey, don Arturo Novo Rey, don Xose-Manuel Beiras Torrado, don Xose Lois García, don José-Luis Cochón Touriño, don Antón-Manuel Patiño Pérez, don Federico García-Cabezón García, don Anxo Pastor González, don Francisco-Javier Paz Garza, el Municipio de Folgoso de Courel (Lugo), «A Real Academia Galega»; «A Asociación de Escritores en Lengua Galega»; «A Asociación Ecoloxico Cultural Sos Courel»; La sociedad «Rei Zentolo, S.L.», y «A Universidade de A Coruña».

Back To Top