skip to Main Content

[CP_CONTACT_FORM_PAYPAL]

 Uxío Novoneyra teitando a súa casa nos anos 90.

     Uxío Novoneyra teitando a súa casa nos anos 90. Foto: Xulio Fariña.

QUERES COLABORAR COA FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA?

Podes realizar doazóns directas que desgravan un 25% nas declaracións tributarias anuais coas seguintes recompensas:

AMIGO (20-199 €)
Información exclusiva das nosas actividades e recoñecemento na nosa web.

BENEFACTOR (200-1.999 €)
-Tamén incluiremos a túa fotografía ou logotipo na nosa web, se así o desexas.
-Invitación a unha actividade anual na Casa da Fonte.

PROTECTOR (2.000 € ou máis)
-Ademáis, recoñecemento en todas as comunicaciones públicas da FUN.
-Terás poder de decisión no partenariado-red de Ith  para a aprobación de un proxecto Ith.

Apoia á Fundación Uxío Novoneyra e faite amigo dos nosos proxectos!

Todas as doazóns teñen dedución fiscal!

Coma persona física tes dereito a unha deducción da cuota íntegra do IRPF do 25% do valor da doazón realizada.

Coma persona xurídica poderás deducir da cuota íntegra do Imposto de Sociedades o 35% do valor da doazón entregada.

A  fundación pon o teu dispor un formulario normalizado para descarga:

Xestionaremos a túa doazón e informarémosche sobre a documentación necesaria para que obteñas as ventaxas fiscais asociadas.

Para doazóns internacionais consúltanos o mecanismo máis axeitado en info@uxionovoneyra.com

Tamén podes colaborar coa fundación a través de accións de micromecenado asociadas ós proxectos literarios activos na plataforma Ith Crowdfunding.

SON BENEFACTORES DA FUNDACIÓN:

Biblioteca de Arzúa

Biblioteca de Barbadás

Iolanda Otero Barroso

Dámaso Manuel Brañas Santamarina

Uxío Breogán Diéguez Cequiel

Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

SON PROTECTORES DA FUNDACIÓN:

César Cunqueiro

Eido Dourado

Xosé María Barxa Pérez

César Abella Vázquez

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Xosé Manuel Pérez Bouza

Back To Top